Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. gevoerde milieubeleid. Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. zet zich namelijk in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden en projecten.

Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke noviteiten en innovaties binnen ons bedrijf te implementeren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. zet zich daarom in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is dan ook de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft namelijk inzicht in de CO2 uitstoot van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. De directie van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. heeft op basis van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

4.A.1   Carbon Footprint 2013 (Referentiejaar)

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 2013 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2015

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 2015 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2016-6M

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 1e halfjaar 2016 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2016

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 2016 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2017-6M

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 1e halfjaar 2017 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2017

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 2017 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2018-6M

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 1e halfjaar 2018 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2018

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 2018 te bekijken

4.A.1   Carbon Footprint 2019-6M

Klik hier om de toelichting CO2 uitstoot 1e halfjaar 2019 te bekijken

5.B.1 Voortgang CO2 reductie doelstellingen 2015 t/m 2018-6M

Klik hier

3.D.1 Keten Initiatieven

Klik hier voor onze format bouwvergaderingen

3.D.1 Keten Initiatieven

Klik hier voor ons keteninitiatief Afval

3.D.1 Keten Initiatieven

Klik hier voor ons keteninitiatief Groot Materieel

Meer weten over hoe Aannemingsbedrijf Van der Meer met de CO2 Prestatieladder omgaat, neem dan contact op met ons bedrijf.

Onze documenten zijn ook gepubliceerd op www.skao.nl Ga vervolgens naar ‘deelnemers’ en ga onder de ‘A’ naar ‘Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V’.