MVO geïntegreerd in de organisatie
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. is een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij passen dan ook de richtlijnen van ISO 26000 toe, om maatschappelijk verantwoordelijk gedrag te implementeren in de organisatie. Zo hebben wij de ISO 26000 Zelfverklaring afgelegd. Bij het afleggen van de zelfverklaring is er overleg gepleegd met de directie, het management en het personeel. De reden hiervoor is om de organisatie te analyseren, wat het personeel belangrijk vind en om draagvlak te creëren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat MVO door iedereen in de organisatie gedragen wordt. Gezamenlijk zijn wij ook continu opzoek naar verbeteringen omtrent MVO, waarbij begrippen als; omgevingsmanagement, halftime, Social Return on Investment, ketensamenwerking en duurzaamheid aan bod komen. Onderbouwing en uitwerking van de zelfverklaring:

Tevens hebben wij onze normen en waarden vastgelegd in de MVO Beleidsverklaring en in de Gedragscode, beide ondertekend door de directie. Deze documenten gelden voor zowel interne als externe belanghebbenden.

Maatschappelijke functies
Naast dat wij MVO vastgelegd hebben in onze bedrijfsvoering, om zo bepaalde punten te waarborgen, zijn wij aangesloten bij verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen. Zo is de directievertegenwoordiger secretaris bij SPG Zuid Holland, Stichting praktijk opleiding in de grond-, weg- en waterbouw. SPG Infra is een organisatie die bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de sector grond-, weg- en waterbouw en gevestigd in de regio. Op dit moment zijn er  60 erkende opleidingsbedrijven deelnemer van het SPG Zuid Holland. Momenteel zijn er ca. 100 leerlingen in opleiding in een BBL-traject op niveau 2 en 3. Waarvan er acht leerlingen momenteel in opleiding zijn bij Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. De organisatie streeft naar een toename van het leerlingenaantal, m.n. door SROI in samenwerking met de gemeenten in Zuid-Holland.

Verder is Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. lid van:

Social Return on Investment

Van der Meer B.V. is ook zeer betrokken bij maatschappelijke projecten. Zo nemen wij actief deel aan Social Return projecten voor verschillende opdrachtgevers, w.o. gemeenten en waterschappen. Bij ons zijn er dan ook meerdere mensen geplaatst die gere-integreerd moeten worden in de maatschappij. Deze mensen worden ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, weg- en waterbouw (SPG), die deze mensen opleiden en sociaal ondersteunen buiten het werk om. Van der Meer creëert hierbij werkgelegenheid voor deze mensen en motiveert hen weer actief te zijn op de arbeidsmarkt. SEBO-LogoRGB3DWebOp deze manier weten wij mensen uit bijvoorbeeld de ‘kaartenbak’, met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, terug te brengen in de maatschappij op een duurzame manier. Doordat wij deze mensen kansen deze kansen bieden, zijn wij door gemeente Zoetermeer beloond met het SEBO-keurmerk. Dit is een onderscheiding voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen.

Sponsoring

In de week van Wereldwaterdag 2016 op 23 maart vind het landelijk evenement ‘Wandelen voor Water’ plaats, dit gebeurd ook in Zoetermeer. Wandelen voor Water is een landelijk evenement, opgericht door Aqua for All. Het evenement wordt uitgevoerd door 50 verschillende steunpunten in Nederland, waaronder Rotary. Het evenement is voor groep (6) 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen gaan 6 kilometer lopen met 6 liter water op hun rug (=sponsorloop) voor de waterproblematiek in de wereld. Wij nemen deel aan de organisatie van het evenement. Verschillende scholen worden benaderd om deel te nemen aan dit initiatief om zoveel mogelijk geld in te zamelen. voor meer informatie kijk op  www.wandelenvoorwater.nl

In 2015 hebben wij voor de organisatie Ipse de Bruggen, zorggever voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten, een nieuwe tuin aangelegd bij hun wooninstelling op Langeberg 28 te Zoetermeer. Langeberg 28 is een groot pand in de wijk Meerzicht en een woonvoorziening voor 24 bewoners. De tuin, waar de bewoners hun rust en ontspanning moeten vinden, was hard toe aan een opknapbeurt. Wij hebben hiervoor al het straatwerk vervangen, nieuwe beplanting aangebracht en ook een mooi terras gerealiseerd. Op deze wijze hebben wij vooral waarde mogen toevoegen aan de omgeving van de bewoners. In 2015 zijn wij ook sponsor en donateur van Alpe d’HuZesTeam Asma en Tour du ALSTeam Marieke. wij wensen hen veel succes met hun zware uitdaging! Daarnaast hebben wij ook een een donatie voor een bedrijfsauto ter beschikking gesteld, om de fietsen en overige materialen mee te vervoeren.

sponsoring tour du ALS

Van een aantal sportverenigingen zijn wij trotse sponsor, namelijk:

  • vv. BSC’68 te Benthuizen
  • vv. Hazerswoude Boys te Hazerswoude- Dorp
  • vv. Bernardus te Hazerswoude- Rijndijk
  • vv. Floreant te Boskoop
  • vv. FC. DSO te Zoetermeer
  • vv. FC Zoetermeer te Zoetermeer
  • sb. & hb. Birds te Zoetermeer
  • vv. Soccer Boys te Bleiswijk

Daarnaast ondersteunen wij goede doelen in binnen en buitenland door middel van donaties, giften en waar nodig fysiek.

Milieu Bewust Ondernemen

Aannemingsbedrijf van der Meer is sinds 2012 FSC® gecertificeerd als FSC® Groepsdeelnemer onder SGS-CoC-009216. Wij proberen alleen hout en houtproducten te gebruiken die voorzien zijn van een FSC® keurmerk. Wij willen als onderneming bijdragen aan een verantwoord bosbeheer en dit uitdragen naar de opdrachtgevers en stakeholders.

Daarnaast zijn wij gecertificeerd op de CO2-prestatieladder niveau 5. CO2 reductie is geïntegreerd in onze organisatie en door middel van horizontale en verticale samenwerking streven wij naar een duurzame uitvoering van projecten. Het is belangrijk, voor onze nabestaanden, dat wij de aarde niet nog meer beschadigen met milieu schadelijke stoffen. Voor meer informatie over ons CO2 beleid zie CO2-prestatieladder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen