In Rijswijk is de klinkerbestrating van de Rembrandtkade vervangen door asfalt vanwege tril- en geluidsoverlast bij aanwonenden. De Rembrandtkade is heringericht met aan twee zijde parkeergelegenheid om het parkeerprobleem op te lossen. Daarbij is de fietsbaan gescheiden van de rijbaan voor de fietsersveiligheid. Het project is vanuit EMVI-criteria aangenomen. De eerste fase is geopend door wethouder Dick Jense waarna het project binnen een zeer kort tijdsbestek is gerealiseerd door toepassing van halftime werken; zoals weekendwerk en wisselende teams. In het kader van Social Return zijn een leerling shovelmachinist en leerling grondwerker ingezet vanuit de S.P.G. Zuid-Holland

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.