Rond het sportpark de Roggewoning in Wassenaar zijn 10 nieuwe bruggen geplaatst, de oude waren hard aan vervanging toe. Daarnaast zijn bij de watergangen rond de Roggewoning kademuren aangebracht. Door het inzetten van een kraan weten onze vakmensen efficiënt te werken en zichzelf zo min mogelijk lichamelijk te belasten.

Algemene project Informatie

Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden is één van onze specialismen. Door ons breed assortiment aan materieel en professionele werknemers, kunnen wij beschoeiingen en damwanden plaatsen bij brede lange sloten en bij smalle slootjes die slecht bereikbaar zijn.