In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Van der Meer de parkeerplaatsen aan de Almeloplein ingericht. De gemeente Den Haag heeft ons uitgenodigd voor deze opdracht omdat de werkzaamheden in korte tijd dienden te worden uitgevoerd. Daarnaast was communicatie en omgang met de stakeholders van groot belang. De Lidl was namelijk nog in aanbouw en de bouw met de parkeerplaatsen moeten uiterlijk 19 april gereed zijn vanwege de feestelijke opening van de Lidl. Van der Meer heeft de werkzaamheden binnen 6 weken opgeleverd op 14 april. Hierdoor had de Lidl nog voldoende tijd om alles gereed te maken voor de opening. Een knappe prestatie van onze mannen!

De werkzaamheden bestaan uit het riolering, inrit langs fietspad aanbrengen, elementen en de rijweg met parkeervakken machinaal bestraten.

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.