De gemeente Den Haag heeft in 2013 besloten de voormalige Woonwagenlocatie Escamplaan, nu Arend Vijfvinkelplein, te verkavelen en heeft het gebied bouwrijp gemaakt. Inmiddels zijn bijna alle kavels verkocht en zijn de woningen gerealiseerd. De tijd is rijp om de tijdelijke bouwwegen op te heffen en de definitieve inrichting aan te brengen (woonrijp maken). Ook het middenterrein hebben wij kunnen inrichten met speeltoestellen, voetbalveld en zitelementen naar tevredenheid van de bewoners. Aan de kant van de Escamplaan hebben wij een fietsoversteek gerealiseerd.

Het straatwerk en elementen hebben wij machinaal uitgevoerd met een mobiele kraan met vacuüm installatie. Door de machinale uitvoering is het project veilig en snel uitgevoerd. Het eindresultaat is waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en de ouders een goed overzicht hebben op het plein en natuurlijk niet te vergeten dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn.

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.