Door heel Rotterdam hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de watergangen van 24 volkstuincomplexen. Gelijklopend aan de baggerwerkzaamheden zijn 18 kilometer beschoeiingen geplaatst in smalle watergangen. Voor het aanvullen van de beschoeiingen hebben wij Cradle to Cradle(C2C) toegepast. De schone bagger uit de watergangen hebben wij duurzaam toegepast als aanvulling achter de beschoeiingen. Voor dit project hebben wij onze baggerschuifboten ingezet in combinatie met hydraulische graafmachines en baggerdumpers. Onze baggerschuifboten kunnen watergangen van 0,75 meter tot 5 meter breed aan.

Algemene Project Informatie

Nederland, waterland.

Om sloten, vijvers en watergangen mooi en op orde te houden moet de natuur een handje worden geholpen. En, soms, bijvoorbeeld bij overwoekering en het belemmeren van een goede doorstroom, worden gecorrigeerd. Onze deskundigen schetsen aan de hand van de doelstellingen een helder Plan van Aanpak. Natuurlijk zorgen we voor een perfecte uitvoering van de werkzaamheden.

Onder het onderhoud van watergangen verstaan wij bagger- water- oeverwerken, maai- en slootbestekken, het baggeren van watergangen, vijvers en singels, realisatie en onderhoud van kademuren, damwanden en beschoeiingen. Deze werkzaamheden en projecten worden door ons bedrijf deskundig en vakbekwaam voor onze opdrachtgevers uitgevoerd.

Maai- en slootwerk houdt in het maaien van taluds en plasbermen, uitmaaien van slootkanten en het verwijderen van drijf- en slootvuil en de onderwatervegetatie.