In Rijnwoude was het vernieuwen van beschoeiingen en damwanden hard nodig. Door ons breed arsenaal aan materieel hebben wij snel en efficiënt beschoeiingen en damwanden geplaatst. Wij hebben dit op een zodanig manier gedaan dat de omgeving er geen hinder van heeft ondervonden.

Algemene Project Informatie

Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden is één van onze specialismen. Door ons breed assortiment aan materieel en professionele werknemers, kunnen wij beschoeiingen en damwanden plaatsen langs vijvers, brede watergangen en langs smalle watergangen die slecht bereikbaar zijn.