In de haven van Scheveningen, Den Haag zijn stalen damwanden geplaatst ter versteviging van de kade. De damwanden zijn over de gehele lengte afgewerkt met een in het werk gestorte betonnen afdekbalk.

Algemene project Informatie

Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden is één van onze specialismen. Door ons breed assortiment aan materieel en professionele werknemers, kunnen wij beschoeiingen en damwanden plaatsen langs vijvers, brede watergangen en langs smalle watergangen die slecht bereikbaar zijn.