Vanaf het Prins Hendrikplein tot en met de Zoutmanstraat worden de inritten en het trottoir vervangen. Bij de inritten van de straten die aansluiten op het Prins Hendrikplein wordt het asfalt vervangen door rode klinkers. Het trottoir in de Zoutmanstraat wordt vervangen door diezelfde rode steen wat voor een gezelliger straatbeeld dan de grijze stoeptegel zorgt. In de Zoutmanstraat is een nauwe samenwerking gezocht met de winkeliers om samen de overlast te minimaliseren. Vanwege de tram zijn elke dag veiligheidsmedewerkers aanwezig om de veiligheid van onze medewerkers en de stakeholders te garanderen.

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.