Omgevingsmanagement
speelt een belangrijke rol bij dit project vanwege de aanwezigheid van de Chinese, Koreaanse en Zweedse ambassade en de bouw van de Eurojust (Internationaal juridisch instituut). Van der Meer heeft een omgevingsmanager aangesteld om samen met de gemeente Den Haag de communicatie en bereikbaarheid met alle partijen af te stemmen. De ingangen en vluchtroutes van de ambassades worden continue bereikbaar gehouden en zij worden proactief geïnformeerd.

Werkzaamheden
Het riool langs de Johan de Wittlaan is reeds gerealiseerd. Vanwege de ligging langs de Johan de Wittlaan bestond de kans dat er uitspoeling van zand onder de Johan Wittlaan ontstaat. Hierdoor kunnen verzakkingen in het asfalt ontstaan. Om dit te voorkomen heeft Van der Meer sleufbekisting en stalen damwanden toegepast en buis voor buis het riool aangebracht. Dit bleek een succesvolle werkwijze want het riool is aangebracht zonder problemen aan de Johan de Wittlaan. Vanwege de bereikbaarheid zijn alle werkzaamheden langs en op de Johan de Wittlaan uitgevoerd in de nacht, hierdoor was er overdag geen hinder op de hoofdroute van Den Haag. De nieuwe verhardingen in de Willem Lodewijklaan en Johan Frisolaan zijn ook reeds aangebracht. Er is een mooie rode straatbaksteen dikformaat in de rijbaan aangebracht en de trottoirs zijn voorzien van betontegels en –banden met gewassen basaltlaag. Alles bij elkaar geeft een heel mooi straatbeeld.

UAV-GC met EMVI
In opdracht van de gemeente Den Haag voeren wij werkzaamheden uit aan de Johan de Wittlaan, Willem Lodewijklaan, Jan Willem Frisolaan en Verlengde Tolweg. Het betreft hier een UAV-GC contract met EMVI die meervoudig onderhands is aanbesteedt. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een 1000mm Ø riool op 6 meter diep langs de Johan de Wittlaan en in de Verlengde Tolweg. Daarnaast wordt op de Johan de Wittlaan de linksaffer richting de Willem Lodewijklaan verlengd, de verhardingen in de andere straten worden vernieuwd met nieuwe straatbakstenen en betonmaterialen en de Verlengde Tolweg wordt voorzien van een ‘groene’ middenberm.

De criteria van de EMVI zijn:

  1. Werkwijze(Riolering Johan de Wittlaan), planning en fasering
  2. Kwaliteitsborging (aantoonbaarheid kwaliteit en toetsing door opdrachtgever)
  3. Omgevingsmanagement (Communicatie & klachten)

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.