In de Sint Bonifatiusstraat, Sint Willibrordustraat, Sint Paulusstraat en Sint Raphaelstraat zijn wij druk bezig met het herstellen van de rijbaan en het trottoir. De werkzaamheden voeren wij uit in de periode vanaf 7 april tot en met 31 juli 2015.

Klik hier om de fasering van de werkzaamheden te bekijken. In de bewonersbrief staan de tijden van uitvoering van de diverse straten. Klik hier om de bewonersbrief te bekijken.

De werkzaamheden aan de Sint Bonifatiusstraat zijn reeds uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Sint Willibrordstraat zijn zo goed als gereed. Vanaf 29 juni starten de werkzaamheden aan de kruising met het Neherpark en aansluitend de Sint Paulusstraat.

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.