Planning en fasering

Op de achterkant van de bewonersbrief vindt u de faseringen van het project.

Het project is opgedeeld in 4 fases.

Deze bestaat uit:

 • Start werkzaamheden: maandag 26 september 2016
 • Duur werkzaamheden; 13 weken
 • Fase 1: Huisnummer 241 t/m 521 ( 4 weken) – Gereed
 • Fase 2: Huisnummer 253 t/m 279 ( 3 weken) – Gereed
 • Fase 3: Huisnummer 221 t/m 239 ( 2 weken) – Gereed
 • Fase 4: Huisnummer 201 t/m 219 en huisnummer 289 t/m 301 (4 weken)
  • Parkeervakken voor huisnr’s 229 t/m 289 zijn gereed deze kunnen weer gebruikt worden.
  • parkeervakken achter huisnr. 213 t/m 219 zijn gereed, alleen gaan deze nog niet in gebruik i.v.m. werkzaamheden op de kruising. parkeervakken langs huisnr. 301 worden vandaag opgebroken en opnieuw aangebracht, vervolgens pakken wij de rijweg aan tot aan de bocht.
  • Parkeervakken langs huisnr. 301 zijn gereed. De rijweg richting M van Steelaan zijn de banden en kolken opnieuw gesteld ook hebben wij 2 meter rijweg opnieuw bestraat. Bij het speeltuintje hebben wij opnieuw een pad aangelegd. Werkzaamheden zijn in week 12 gereed.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het straatwerk, vervangen van kolken, straat ophogen met zand, p-vakken vernieuwen met nieuwe stenen en de rijweg opnieuw aanbrengen. De reden hiervan is dat de wijk door de jaren heen aanzienlijk gezakt is.

Bereikbaarheid

Enige overlast is helaas niet te vermijden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te bewaken wordt ter plaatse van de werkzaamheden afzettingen en waarschuwingsborden geplaatst. Op het moment dat de rijweg is opgebroken zullen wij er zorg voor dragen dat u d.m.v. omleidingen de wijk wordt uitgeleid. Ter plaatse van de woningen wordt een kunststofrijplaat aangebracht om de toegankelijkheid van de woningen te garanderen.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat tijdelijk ter plaatse van de werkzaamheden niet geparkeerd kan worden.

Voordat wij starten met de werkzaamheden zullen wij parkeerverboden plaatsen. Ons verzoek is om uw auto op deze locaties niet te parkeren.

Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden kan u gevraagd worden uw auto tijdelijk te verplaatsen indien deze ter plaatse van de werkzaamheden is geparkeerd. Na oplevering van de werkzaamheden is het weer mogelijk ter plaatse te parkeren.

Veiligheid

Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig met name kinderen hierop te wijzen.

Huisvuil

 

In de periode dat de straat is opgebroken, kunt u gewoon uw huisvuil kwijt in de daarvoor bestemde afval containers zoals u gewent bent. Mocht dit onverhoopt wijzigen dan zullen wij, i.o.m. de directie, tijdelijke huisvuilaanbiedplaatsen creëren d.m.v. een signaleringsbord.

Meer informatie

 

Hebt u over de uitvoering van de werkzaamheden vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer Martin Huijsing Hij is te bereiken onder  telefoonnummer 06-52617022 en emailadres martin@vdmbv.com.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid in de omgeving kunt u de bewonersbrief lezen. Klik hier voor de locatie van de werkzaamheden.

Op maandag 26 september 2016 zijn wij in opdracht van de Gemeente Leidschendam-Voorburg gestart met de herinrichting van de Kersengaarde.

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.