In Buitenom Den Haag is een volledig nieuw rioleringsstelsel gerealiseerd. Een hoofdriool is aangelegd met bijbehorende huisaansluitingen. Doordat de werkzaamheden midden in een wijk waren, is er voor gezorgd dat de bewoners er zo min mogelijk last van ondervonden.

Algemene Project Informatie

Onderhoud van bestaande rioleringen en aanleg van nieuwe stelsels is een van de specialismen van ons bedrijf. Wij beschikken over de kennis, ervaring en vakmensen om rioleringsprojecten snel en vakkundig uit te voeren. Daarbij beschikken wij over professionele riool-onderhoudsploegen met doorspuitinstallaties voor het doorspuiten van rioleringen en duikers en het repareren van kolken en leidingen.