Op de Dierenselaan in stadsdeel Escamp Den Haag is een pilot gedraaid waarbij voor het eerst zeskanttegels zijn toegepast. De tegels zijn sterker en stabieler waardoor de levensduur van het straatwerk wordt verhoogd. Van der Meer heeft hierin een advies gegeven vanuit ervaringen uit andere gemeenten. Wij verwachten dat de zeskanttegels een bekend beeld worden in de gemeente Den Haag!

Algemene Project Informatie

Ons bedrijf beschikt over gecertificeerde vakmensen en modern materieel om alle bestratingswerken, zowel handmatig als machinaal, tot een goed einde te brengen. Altijd tot tevredenheid van de opdrachtgevers. In het bedrijf zijn er continue ontwikkelingen bij het toepassen van mechanische en vacuüm bestratingsmachines om de fysieke belasting te verlichten. Wij staan voor innoveren in de bestratingstechniek. Door onze inzet van onze vakmensen en het moderne werkmateriaal en –materieel verzorgen wij strakke en fraaie bestratingen, in alle denkbare motieven en met alle denkbare steensoorten.