Langs de Conradkade in Den Haag hebben wij de kademuur vernieuwd. Dit vanwege de verzakking van het tramspoor dat bovenlangs loopt en de kademuur, die hard aan vervanging toe was. Er is een Plan van Aanpak opgesteld waarin de korte uitvoeringstijd maatgevend was, die vanwege de afspraken met derden niet mocht worden overschreden. Er zijn stalen damwanden, een betonnen kadeconstructie en de nodige drenkeling-voorzieningen aangebracht. Tot slot is de kademuur prachtig afgewerkt met een gemetselde bekleding. Het in goede samenwerking met de opdrachtgever behaalde eindresultaat, is iets waar wij allen trots op zijn.

Algemene Project Informatie

Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden is één van onze specialismen. Door ons breed assortiment aan materieel en professionele werknemers, kunnen wij beschoeiingen en damwanden plaatsen langs vijvers, brede watergangen en langs smalle watergangen die slecht bereikbaar zijn.