Algemene projectinformatie

Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof Leiderdorp, omdat de grond verzakt is. Op sommige plekken is de straat meer dan 40 cm verzakt, hierdoor zijn woningen minder toegankelijk. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte.

Als eigenaar van de woning bent u zelf verantwoordelijk voor uw deel. Zoals eerder gecommuniceerd levert de gemeente Leiderdorp zand en teelaarde voor de voortuinen in het deel waar groot onderhoud wordt uitgevoerd. U dient zich voor deze eenmalige compensatie aan te melden bij de projectleider de heer Dennis Stafleu per email d.stafleu@leiderdorp.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress)van de gemeente Leiderdorp, door ondertekening van het formulier voor leverantie krijgt u het afgesproken aantal m3 zand en/of teelaarde. Let wel deze eenmalige compensatie kan alleen plaatsvinden op het moment dat de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden. Dit vraagt een gezamenlijk aanpak. Na ophoging van de straat ontstaat er een hoogteverschil tussen de openbare ruimte en de particuliere percelen. Dit verschil in hoogte zullen wij in de eerste meter op particulier terrein opvangen. Wij vragen de bewoners deze eerste meter van de tuin vrij te maken van obstakels. Dit betekent dat hekjes, schuttingen, hagen, beplanting en dergelijke uit deze eerste meter verwijderd dienen te zijn, voordat wij de straat gaan ophogen. De gemeente adviseert perceeleigenaren om hun terrein ook gelijktijdig op te hogen. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de gemeente Leiderdorp

Planning en fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van augustus 2018 tot en met december 2020. Om de fasering en globale planning te bekijken klik hier.

Hoofdfase 1 Dijkwacht (tussen ‘ovaal’ en Schildwacht)
20 augustus t/m december 2018

Hoofdfase 2 Dijkwacht (tussen Buitenhoflaan en Schildwacht)
januari t/m juli 2019

Hoofdfase 3 Drie woonstraten tussen Schildwacht en Dijkwacht
augustus 2019 t/m maart 2020

Hoofdfase 4 Jacoba van Beierenlaan (tussen Schildwacht en Brandwacht)
april t/m juni 2020 | augustus t/m december 2020

Hoofdfase 5 Schildwacht
juli t/m augustus 2020

Nieuws

 • 18-9-2019: de hele zomer is er doorgewerkt om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan de dijkwacht gereed zijn, dit is gelukt! Nu wordt er doorgewerkt aan de Elisabeth van Engelandlaan met aansluitend een deel van het trottoir van de Schildwacht. Eind oktober verwachten wij de werkzaamheden in deze fase gereed te hebben waarna gestart wordt aan de Maria van Hongarijelaan.
 • 19-6-2019: De Dijkwacht langs de Oude Spoorbaan is gereed en wij werken ons ‘omhoog’ naar het laatste deel van de Dijkwacht toe. De laatste fase van de Dijkwacht wordt als alles voorspoedig verloopt in augustus afgerond. Alle informatie leest u in de bewonersbrief .
 • 21-3-2019: de werkzaamheden lopen volgens planning. Fase 2A is bijna gereed en in week 14 wordt gestart aan fase 2B.
 • 21-01-2019: Vanwege de vorst hebben wij de bestratingswerkzaamheden stil moeten leggen. Om voortgang te houden zijn wij gestart met de ophoogwerkzaamheden van de groenstrook tussen de Ovaal Dijkwacht en de Jacoba van Beijerenlaan.
 • Fase 1 is op 21 december 2018 volgens planning voor de kerst opgeleverd. De bewoners en opdrachtgever is zeer tevreden! Na de kerstreces starten wij op 7 januari 2019 aan de andere zijde van de Dijkwacht.
 • Op 20 augustus heeft wethouder Jeff Gardeniers onder het toeziend oog van de bewoners van het Ovaal het startsein gegeven voor  de werkzaamheden aan de Leyhof.  Dit is ook de lokale media niet ontgaan, lees hier de nieuwsberichten:
 • https://sleutelstad.nl/2018/08/20/miljoenenproject-in-leiderdorp-delen-leyhof-veertig-centimeter-opgehoogd/
 • https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/41574/noordelijk-deel-leyhof-gaat-40-centimeter-omhoog
 • https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/leyhof-krijgt-er-40-centimeter-bij

Bereikbaarheid

Enige overlast is helaas niet te vermijden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te bewaken wordt ter plaatse van de woningen kunststofrijplaten gelegd om de toegankelijkheid van de woningen en bedrijven te garanderen. Uw oprit proberen wij zo snel mogelijk weer bereikbaar te maken.

Bereikbaarheid fase 3:

Tuinmenu

Als aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. willen wij het werk graag in goede samenwerking met u aanpakken. Onder meer willen wij u tegemoet komen door aan te bieden om werkzaamheden op uw perceel gelijktijdig met de ophoogwerkzaamheden in de straat mee te nemen. Het zand en de benodigde grond voor de ophoging wordt gratis beschikbaar gesteld door de gemeente indien u de bestrating gelijktijdig met de openbare ruimte ophoogt. In de voorbereiding per straat inventariseren wij uw wensen en informeren wij u over de kosten. Wij adviseren u ook met uw buren in gesprek te gaan. Hoe groter de deelname per straat, hoe aantrekkelijker het voor iedereen wordt.

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

 • Beschikbaar gestelde grond verwerken in uw tuin
 • Ophogen en vervangen van uw huisaansluiting
 • Opbreken en opnieuw aanbrengen van uw bestrating, alle formaten en soorten mogelijk
 • Nieuwe bestratingsmaterialen leveren
 • Verwijderen en na ophoging opnieuw aanbrengen van uw groenvoorziening
 • Nieuwe planten en bomen leveren
 • Ontwerpwerkzaamheden
 • Al uw wensen!

Al uw eisen en wensen kunnen wij in een op maat gemaakte offerte aanbieden. U kunt via het aanvraagformulier een offerteaanvraag doen en aangeven wat u in eerste instantie wenst. Wij nemen vervolgens met u contact op om uw aanvraag te bespreken voor het uitbrengen van de offerte.

Omgevingsmanagement

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of aanmelding van het tuinmenu, kunt u contact opnemen met de nieuwe omgevingsmanager, de heer Rob van der Meer. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-16195682 en mailadres leyhof@vdmbv.com.

Ook is er elke woensdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur inloopspreekuur in de directiekeet ter hoogte van de kruising Schild- / Dijkwacht. Wilt u op de hoogte blijven dan ontvangen wij graag uw NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer voor op de telefoon- / mailinglijst.