Algemene projectinformatie

Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof Leiderdorp, omdat de grond verzakt is. Op sommige plekken is de straat meer dan 40 cm verzakt, hierdoor zijn woningen minder toegankelijk. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte.

Als eigenaar van de woning bent u zelf verantwoordelijk voor uw deel. Zoals eerder gecommuniceerd levert de gemeente Leiderdorp zand en teelaarde voor de voortuinen in het deel waar groot onderhoud wordt uitgevoerd. U dient zich voor deze eenmalige compensatie aan te melden bij de directievoerder de heer Geert Vijverberg per email g.vijverberg@leiderdorp.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress)van de gemeente Leiderdorp, door ondertekening van het formulier voor leverantie krijgt u het afgesproken aantal m3 zand en/of teelaarde. Let wel deze eenmalige compensatie kan alleen plaatsvinden op het moment dat de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden. Dit vraagt een gezamenlijk aanpak. Na ophoging van de straat ontstaat er een hoogteverschil tussen de openbare ruimte en de particuliere percelen. Dit verschil in hoogte zullen wij in de eerste meter op particulier terrein opvangen. Wij vragen de bewoners deze eerste meter van de tuin vrij te maken van obstakels. Dit betekent dat hekjes, schuttingen, hagen, beplanting en dergelijke uit deze eerste meter verwijderd dienen te zijn, voordat wij de straat gaan ophogen. De gemeente adviseert perceeleigenaren om hun terrein ook gelijktijdig op te hogen. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de gemeente Leiderdorp

Planning en fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van augustus 2018 tot en met december 2020.

Hoofdfase 1 Dijkwacht (tussen ‘ovaal’ en Schildwacht)
20 augustus t/m december 2018

Hoofdfase 2 Dijkwacht (tussen Buitenhoflaan en Schildwacht)
januari t/m juli 2019

Hoofdfase 3 Drie woonstraten tussen Schildwacht en Dijkwacht
augustus 2019 t/m 13 maart 2020

Hoofdfase 4 Jacoba van Beierenlaan (tussen Schildwacht en Brandwacht)
maart t/m augustus 2020

Hoofdfase 5 Schildwacht
augustus t/m december 2020

Nieuws

 • 30-11-2020: Fase 5C is bijna gereed.  dindsdag 1 december worden de onderlaag en tussenlaag aangebracht. Vervolgens wordt de deklaag aangebracht. De deklaag brengen wij in één fase aan. Dit betekend dat de Schildwacht deze periode over de gehele lengte is afgesloten. Dit betekend dat er geen verkeer aanwezig kan zijn op de rijweg Schildwacht en de parkeervakken.
 • 24-10-2020: Fase 5B is bijna gereed. Donderdag 29 oktober starten wij met de asfalteerwerkzaamheden. Vrijdag ronden wij de werkzaamheden af. Vanaf maandag 2 november starten wij met fase 5C. Dit is de laatste fase.
 • 30-09-2020: De asfalteerwerkzaamheden van de onderlaag en tussenlaag in fase 5A zijn gereed. De weg is opengesteld voor verkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden fase 5A eind van deze week gereed. Vandaag starten wij met de werkzaamheden in fase 5B. De werkzaamheden duren t/m 2 november 2020.
 • 24-08-2020: De werkzaamheden fase 4 zijn in afrondende fase. De werkzaamheden fase 5 zijn gestart. Dit is de laatste fase van dit project. Vanaf dinsdag 25 augustus starten wij met het opbreken van de asfalt fase 1. Alle informatie lees u in de Bewonersbrief Fase 5.
 • 04-08-2020: De werkzaamheden in fase 4B zijn gereed en afgerond. Fase 4C loopt. Naar verwachting zijn wij hier over 3 weken gereed. Wij houden rekening met de bewoners van de Brandwacht d.m.v. rijplaten. Dit geldt ook voor de hulpdiensten.
 • 10-07-2020: De werkzaamheden in fase 4B zijn in afrondende fase. Wij gaan starten met fase 4C. Wij beginnen met de parkeervakken en trottoir. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bewoners Brandwacht bereikbaar. In fase 4 wordt de rijweg afgesloten voor verkeer.
 • 26-05-2020: De werkzaamheden in fase 4A zijn bijna afgerond. Vanaf woensdag 27 mei starten wij met fase 4B. Vanaf 1 juni zal er weer een inloopspreekuur worden gehouden.
 • 22-04-2020: ondanks de corona lopen de werkzaamheden goed. Deze week zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de Jacoba van Beierenlaan fase 4A2. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 22 mei gereed.
 • 20-02-2020: Vanwege de corona is er tijdelijk geen inloopspreekuur. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar leyhof@vdmbv.com
 • 10-02-2020: Op maandag 16 maart starten wij met de werkzaamheden aan de Jacoba van Beierenlaan.
 • 13-02-2020: De werkzaamheden  lopen voorspoedig in de Margaretha van Oostenrijklaan. Naar verwachting zijn wij op 13 maart gereed met de werkzaamheden. Vervolgens zullen wij starten met de werkzaamheden aan fase 4A Jacoba van Beierenlaan.
 • 06-01-2020: Na een welverdiende vakantie zijn wij weer gestart met de werkzaamheden aan de Leyhof. Wij zijn begonnen in deelfase 3C Maria van Hongarijelaan.
 • 21-11-2019: LET OP! WIJZIGING: In de algemene planning was het de bedoeling dat wij het trottoir aan de Schildwacht zouden ophogen in fase 3 bestaande uit de straten Elisabeth van Engelandkaan (3A), Maria van Hongarijelaan (3B) en de Margaretha van Oostenrijklaan (3C). Na overleg met de gemeente hebben wij besloten de werkzaamheden aan het trottoir uit te stellen. Dit i.v.m. met het hoogte verschil van het nieuwe trottoir en het huidige maaiveld. Het hoogteverschil wordt te groot om de kwaliteit te kunnen garanderen. De werkzaamheden aan het trottoir worden uitgevoerd in fase 5,  nabij de werkzaamheden aan de rijbaan in de Schildwacht. Dit is in de periode van juli – augustus 2020.
 • 20-11-2019: de werkzaamheden verlopen voorspoedig! de Elisabeth van Engelandlaan is gereed en voor de kerstreces wordt de Maria van Hongarijelaan afgerond. Na de kerstreces starten wij op 6 januari 2020 aan de Margaretha van Oostenrijklaan vanaf de Dijkwacht. Alle informatie leest u in de bewonersbrief.
 • 18-9-2019: de hele zomer is er doorgewerkt om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan de dijkwacht gereed zijn, dit is gelukt! Nu wordt er doorgewerkt aan de Elisabeth van Engelandlaan met aansluitend een deel van het trottoir van de Schildwacht. Eind oktober verwachten wij de werkzaamheden in deze fase gereed te hebben waarna gestart wordt aan de Maria van Hongarijelaan.
 • 19-6-2019: De Dijkwacht langs de Oude Spoorbaan is gereed en wij werken ons ‘omhoog’ naar het laatste deel van de Dijkwacht toe. De laatste fase van de Dijkwacht wordt als alles voorspoedig verloopt in augustus afgerond. Alle informatie leest u in de bewonersbrief .
 • 21-3-2019: de werkzaamheden lopen volgens planning. Fase 2A is bijna gereed en in week 14 wordt gestart aan fase 2B.
 • 21-01-2019: Vanwege de vorst hebben wij de bestratingswerkzaamheden stil moeten leggen. Om voortgang te houden zijn wij gestart met de ophoogwerkzaamheden van de groenstrook tussen de Ovaal Dijkwacht en de Jacoba van Beijerenlaan.
 • Fase 1 is op 21 december 2018 volgens planning voor de kerst opgeleverd. De bewoners en opdrachtgever is zeer tevreden! Na de kerstreces starten wij op 7 januari 2019 aan de andere zijde van de Dijkwacht.
 • Op 20 augustus heeft wethouder Jeff Gardeniers onder het toeziend oog van de bewoners van het Ovaal het startsein gegeven voor  de werkzaamheden aan de Leyhof.  Dit is ook de lokale media niet ontgaan, lees hier de nieuwsberichten:
 • https://sleutelstad.nl/2018/08/20/miljoenenproject-in-leiderdorp-delen-leyhof-veertig-centimeter-opgehoogd/
 • https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/41574/noordelijk-deel-leyhof-gaat-40-centimeter-omhoog
 • https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/leyhof-krijgt-er-40-centimeter-bij

Tuinmenu

Als aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. willen wij het werk graag in goede samenwerking met u aanpakken. Onder meer willen wij u tegemoet komen door aan te bieden om werkzaamheden op uw perceel gelijktijdig met de ophoogwerkzaamheden in de straat mee te nemen. Het zand en de benodigde grond voor de ophoging wordt gratis beschikbaar gesteld door de gemeente indien u de bestrating gelijktijdig met de openbare ruimte ophoogt. In de voorbereiding per straat inventariseren wij uw wensen en informeren wij u over de kosten. Wij adviseren u ook met uw buren in gesprek te gaan. Hoe groter de deelname per straat, hoe aantrekkelijker het voor iedereen wordt.

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

 • Beschikbaar gestelde grond verwerken in uw tuin
 • Ophogen en vervangen van uw huisaansluiting
 • Opbreken en opnieuw aanbrengen van uw bestrating, alle formaten en soorten mogelijk
 • Nieuwe bestratingsmaterialen leveren
 • Verwijderen en na ophoging opnieuw aanbrengen van uw groenvoorziening
 • Nieuwe planten en bomen leveren
 • Ontwerpwerkzaamheden
 • Al uw wensen!

Al uw eisen en wensen kunnen wij in een op maat gemaakte offerte aanbieden. U kunt via het aanvraagformulier een offerteaanvraag doen en aangeven wat u in eerste instantie wenst. Wij nemen vervolgens met u contact op om uw aanvraag te bespreken voor het uitbrengen van de offerte.

Omgevingsmanagement

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of aanmelding van het tuinmenu, kunt u contact opnemen met de nieuwe omgevingsmanager, de heer Rob van der Meer. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-16195682 en mailadres leyhof@vdmbv.com.

Ook is er elke woensdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur inloopspreekuur in de directiekeet ter hoogte van de kruising Schild- / Dijkwacht. Wilt u op de hoogte blijven dan ontvangen wij graag uw NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer voor op de telefoon- / mailinglijst.