Vacatures

Allround vakman gww

Crebo 25750 | Niveau 3 | Allround Vakman GWW
De allround vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het benodigde grondwerk uit, zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, en sloten en sleuven graven. De allround vakman gww werkt voornamelijk in ploegverband. De machinisten bedienen de machines waarbij de allround vakman gww aanwijzingen geeft. De allround vakman gww bedient zelf ook machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingsapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen. Hij onderhoudt de gereedschappen zelf. De allround vakman gww moet goed kunnen samenwerken en kunnen omgaan met machines en gereedschappen. Hij verdeelt de werkzaamheden binnen zijn ploeg en geeft instructie aan collega's. Hij bewaakt de veiligheidsvoorschriften en de kwaliteit.
Kerntaken en werkprocessen
Basis gww-werk uitvoeren
 • B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
 • B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
 • B1-K1-W3 Maatvoeren
 • B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
 • B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
 • B1-K1-W6 Werkterrein in afgelopen in afgesproken staat brengen

GWW-werk uitvoeren

 • P6-K1-W1 Bemaling toepassen en onderhouden
 • P6-K1-W2 Wegfundering aanbrengen
 • P6-K1-W3 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren
 • P6-K1-W4 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen/aanbrengen/repareren
 • P6-K1-W5 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
 • P6-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
 • P6-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
 • P6-K2-W3 Overlegt en stemt af met derden
 • P6-K2-W4 Bewaakt de voortgang
 • P6-K2-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Velden met een (*) zijn verplicht.