Vacatures

Vakman gww

Crebo 25756 | Niveau 2 | Vakman gww
De vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken waaronder wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het benodigde grondwerk uit zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, en sloten en sleuven graven. De vakman gww werkt meestal in een ploeg en geeft aanwijzingen aan de machinisten. Hij bedient zelf ook machines zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen, die hij zelf onderhoudt. Werken aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. 
Kerntaken en werkprocessen
Basis gww-werk uitvoeren
  • B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
  • B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
  • B1-K1-W3 Maatvoeren
  • B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
  • B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
  • B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
GWW-werk uitvoeren
  • P5-K1-W1 Wegfundering aanbrengen
  • P5-K1-W2 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren
  • P5-K1-W3 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen/straten/aanbrengen/repareren
  • P5-K1-W4 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen

Velden met een (*) zijn verplicht.