Vacatures

Straatmaker

Crebo 25755 | Niveau 3 | Straatmaker
De straatmaker werkt zelfstandig aan straten en trottoirs, bedrijfsterreinen, parken en speeltuinen. Hij richt het werkterrein in en zorgt voor verkeersafzettingen en een veilige werkomgeving. Hij berekent, stelt, plaatst en repareert banden, kolken, straatpotten, putranden, goten en verhardingen. Hij plaatst en verwijdert straatmeubilair, hekken en afrasteringen. Na afloop van de werkzaamheden brengt hij het werkterrein in afgesproken staat: hij verwijdert afval, ruimt overgebleven materialen op en verwijdert eventuele hulpwegen. De straatmaker verdeelt werkzaamheden en instrueert collega’s. Hij bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden en rapporteert aan zijn leidinggevende. De straatmaker werkt vaak in openbare ruimtes en is zich bewust van zijn omgeving en de veiligheidsvoorschriften.
Kerntaken en werkprocessen
Basis gww-werk uitvoeren
 • B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
 • B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
 • B1-K1-W3 Maatvoeren
 • B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
 • B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
 • B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
Straatwerk uitvoeren
 • P4-K1-W1 Fundering controleren en baanmaken
 • P4-K1-W2 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
 • P4-K1-W3 Straatmeubilair verwijderen en/of plaatsen
Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's
 • P4-K2-W1 Verdeelt de werkzaamheden en instrueert collega's
 • P4-K2-W2 Bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
 • P4-K2-W3 Overlegt en stemt af met derden
 • P4-K2-W4 Bewaakt de voortgang
 • P4-K2-W5 Rapporteert aan leidinggevende

Velden met een (*) zijn verplicht.