Vacatures

Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Crebo 25871 | Niveau 4 | Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw
De middenkaderfunctionaris infra is betrokken bij de verschillende fases van een infrastructureel werk. Voorafgaande aan een project verzamelt en analyseert hij/zij de benodigde informatie. Hij/zij werkt (delen van) een ontwerp uit en houdt rekening met wetten, regels en eisen. De middenkaderfunctionaris infra kiest in overleg de benodigde materialen en maakt en raming van de kosten. Hij/zij maakt bestektekeningen en een technische omschrijving van het project. Hij/zij signaleert knelpunten, voert eventuele wijzigingen door en bereidt de aanbesteding voor. De middenkaderfunctionaris infra maakt (werk)tekeningen, maakt de indeling voor de bouwplaats. Hij/zij houdt rekening met de situatie ter plaatse, zoals verkeersomstandigheden, benodige omleidingen en omwonenden. Tijdens de bouw bewaakt hij/zij de planning en kosten en voert kwaliteitscontroles uit.
Kerntaken en werkprocessen
Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie
 • B1-K1-W1 Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
 • B1-K1-W2 Integreert projectinformatie
Bereidt infrawerk voor
 • P2-K1-W1 Werkt ontwerp uit
 • P2-K1-W2 Maakt (deel)begroting
 • P2-K1-W3 Voert werkvoorbereiding uit
 • P2-K1-W4 Maakt onderhoudsplan

Begeleidt uitvoering van infrawerk

 • P2-K2-W1 Begeleidt infrawerkzaamheden
 • P2-K2-W2 Bewaakt tijd en kosten van de infrawerkzaamheden
 • P2-K2-W3 Voert maatvoering uit
 • P2-K2-W4 Voert kwaliteitscontroles uit
 • P2-K2-W5 Voert revisietaken uit

Velden met een (*) zijn verplicht.