Vacatures

Expertises

Aannemingsbedrijf Van der Meer werkt naast de traditionele RAW-bestekken met UAV-GC en UAV-DC contracten en past innovaties toe als 3D-engineering, BIM (Bouw Informatie Management) en grondwerk op GPS. Van der Meer wil binnen zijn vakgebieden kennis delen met opdrachtgevers om tot optimaal projectresultaat te komen binnen het gestelde budget.

Onze mensen zijn gespecialiseerd in de reconstructie en herinrichting van binnenstedelijke gebieden zoals woonwijken, winkelstraten en publieke pleinen. Bij reconstructies en herinrichtingen voeren wij werkzaamheden uit als rioolvervanging, handmatig en machinaal aanbrengen van verhardingen, aanbrengen van groenvoorzieningen en tuinen, kademuren, damwanden en beschoeiingen. Daarnaast realiseren wij projecten als het bouw- en woonrijp maken van projectontwikkelingsgebieden.

Van der Meer heeft een ‘groene’ afdeling met specialisatie in de aanleg en onderhoud van natuur- en kunstgrassportvelden. Daarnaast realiseren wij projecten zoals het aanleggen en onderhouden van recreatieparken, het onderhouden van watergangen waaronder baggerwerken, sloten en maaien. Wij hebben voor al onze expertises eigen vakmensen en machines in huis en bezitten de benodigde certificaten.