Vacatures

Duurzaamheid (mvo)

Van der Meer staat midden in de maatschappij en wij zien het als onze taak om er een bijdrage aan te leveren. Niet alleen door een mooie openbare ruimte te maken, maar ook door goed te zijn voor mens en milieu. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat onze nabestaanden de wereld op dezelfde - of zelfs betere - manier kunnen gebruiken als wij nu doen. Onze kansrijke uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen een economische gezonde bedrijfsvoering èn zorgdragen voor milieu en maatschappij. Wij doen dit door te zoeken naar duurzame innovaties en deze te integreren in onze bedrijfsvoering. Daarnaast hebben wij een actief sociaal beleid, wat door de gemeente Zoetermeer is beloond met het SEBO-keurmerk. Daar zijn wij trots op!

Onze normen en waarden hebben wij vastgelegd in onze  beleidsverklaring  en in de  gedragscode .

Duurzaam ondernemen

Van der Meer is sinds 2012 FSC®-gecertificeerd als FSC®-Groepsdeelnemer onder SGS-CoC-009216. Wij proberen alleen hout en houtproducten te gebruiken die voorzien zijn van een FSC®-keurmerk. Wij willen als onderneming bijdragen aan een verantwoord bosbeheer en dit uitdragen naar opdrachtgevers en stakeholders.

Daarnaast zijn wij gecertificeerd op de CO2-prestatieladder niveau 5, het hoogste niveau! CO2-reductie is geïntegreerd in onze organisatie en door middel van horizontale en verticale samenwerking streven wij naar een duurzame uitvoering van projecten. Het is belangrijk voor volgende generaties dat wij de aarde niet nog meer beschadigen met milieuschadelijke stoffen.

 

Sociaal ondernemen Mannen bezig met het egaliseren van de ondergrond

Van der Meer is een gecertificeerd opleidingsbedrijf en voert daarnaast een actief beleid voor het helpen van mensen aan een baan. Wij bieden werkervarings- en leerwerkplekken om mensen werkervaring te laten opdoen. Voor het opleiden van collega's zijn wij aangesloten bij het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, weg- en waterbouw (SPG) Zuid-Holland. Het SPG bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de sector grond-, weg- en waterbouw en gevestigd in de regio. Het SPG biedt diverse BBL-opleidingen op niveau MBO 2 en 3. Bij ons kun je vier dagen werken en één dag in de week naar school om uiteindelijk vakman te worden in ons prachtige werk. Je wordt begeleidt door een eigen leermeester die je alle kneepjes van het vak leert!

SROI

Van der Meer is betrokken bij diverse maatschappelijke projecten. Zo nemen wij actief deel aan Social Return projecten voor verschillende opdrachtgevers. Wij begeleiden meerdere mensen die werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt en daarmee in de maatschappij. Van der Meer probeert hierbij mensen te motiveren en toekomstperspectief te geven. Dit doen wij bij voorkeur door mensen via het SPG op te leiden waarbij het SPG de leerlingen sociaal ondersteunt buiten het werk om. Soms willen mensen gewoon werken. Wij hebben eigen leermeesters die de persoon begeleiden en het werk leert. Zo kan hij of zij 5 dagen in de week werken en toch veel leren over ons vak. Zo weten wij op een duurzame manier mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt terug te brengen in het arbeidsproces. Voor ons sociale beleid zijn wij door gemeente Zoetermeer beloond met het  SEBO-keurmerk . Dit is een onderscheiding voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen.