Vacatures

CO2 prestatieladder 5

De beleidsverklaring met betrekking tot de CO2-uitstoot is onderdeel van het door Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. gevoerde milieubeleid. Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. zet zich namelijk in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden en projecten. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke noviteiten en innovaties binnen ons bedrijf te implementeren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. zet zich daarom in om de uitstoot van CO2, zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers, te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie-inventarisatie is dan ook de Carbon Footprint opgesteld. Deze geeft namelijk inzicht in de CO2-uitstoot van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. De directie van Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. heeft op basis van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

Carbon Footprint

4.A.1   Carbon Footprint 2011 (basis Jaar)
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 2011 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2020-6M
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 1e half jaar 2020 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2020
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 2020 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2021-6M
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 1e half jaar 2021 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2021
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 2021 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2022-6M
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 1e half jaar 2022 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2022
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 2022 te bekijken.

4.A.1   Carbon Footprint 2023-6M
Klik hier  om de toelichting CO2-uitstoot 1e half jaar 2023 te bekijken.

Keten Initiatieven

3.D.1 Keten Initiatieven
Klik hier voor ons keteninitiatief Samen zorgen voor minder CO2

CO2-reductie

5.B.1 Voortgang CO2-reductie doelstellingen 2023-6M
Klik hier voor het overzicht

Onze documenten zijn ook gepubliceerd op www.skao.nl 

Meer weten over hoe aannemingsbedrijf Van der Meer met de CO2 Prestatieladder omgaat? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem direct contact op