Vacatures

Historie

Van der Meer B.V. is op 1 januari 1953 opgericht als Firma Gebroeders Van der Meer waarin de heren Co en Rien van der Meer werkzaam waren. Zij zijn de oprichters van het bedrijf.

Gewapend met een tweedehands baggermolen, een ‘inhakker’ en een krooszeis startten zij met waterbouwkundige werken. De eerste klus was een baggerwerk in de Prins Alexanderpolder bij Nieuwerkerk a/d IJssel, en krooswerk voor de Nederlandse Spoorwegen.

Om het hele jaar rond werk te kunnen uitvoeren werd er daarnaast ook ander werk aangenomen, zoals de aanleg en het onderhoud van sportvelden en andere cultuurtechnische werken in de grond-, weg- en waterbouw.

Als eerste werd er in combinatie in opdracht van de Grontmij een sportveldencomplex in Gouda aangelegd. Dit leidde tot een sneeuwbaleffect en het ene na het andere sportveldencomplex werd gerealiseerd.

De huisvesting bestond in de beginperiode uit niet meer dan een gehuurde houten loods. Toen er echter wat verdiend was werd er in 1957 tot aanschaf van grond en opstallen aan de Dorpsstraat 84 in Benthuizen overgegaan.

Nadat de jongere tweelingbroers Joop en Adrie van der Meer zich ook bij het bedrijf hadden aangesloten werd er in 1957 naast het aannemingsbedrijf een reparatiewerkplaats voor auto’s ingericht. Dit leidde in 1959 tot het latere Van der Meer’s Automobielbedrijf B.V. Het ging het bedrijf onder het motto ‘hard werken en niet zeuren’ voor de wind.

In 1968 ontwikkelde het dorp Benthuizen een heuse naoorlogse nieuwbouwwijk, waardoor de Albert Schweitzerlaan werd aangelegd als ontsluiting naar deze wijk. Dit project liep over het oude terrein van Van der Meer. Er werd van de nood een deugd gemaakt met de sloop van de oude opstallen. Tevens werd een begin gemaakt met de nieuwbouw van zowel een garage als aannemingsbedrijf naast elkaar.

De nieuwbouw werd in 1969 feestelijk geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dhr. Klaassenz. De bouw duurde tot 1979. In dat jaar verhuisde het technische gedeelte van de aannemerij naar het aangekochte pand aan de Werven 6 te Benthuizen. Hier was vanaf 1986 het gehele aannemingsbedrijf gevestigd. Het garagebedrijf bleef achter aan de Albert Schweitzerlaan 1-7. Tot oktober 1995 is hier bedrijf gevoerd, waarna het aannemings- en garagebedrijf verhuisd zijn naar de nieuwbouw op de huidige locatie aan het Verbreepark 23 te Benthuizen.

Bedrijfsstructuur

In de loop van de tijd heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een vennootschap met verschillende bedrijven. In 1969 werd de firma omgezet in een naamloze vennootschap en in 1974 werden de bedrijven verzelfstandigd binnen een holding met besloten vennootschappen. Hierin konden de verschillende bedrijven steeds meer zelfstandig opereren. Het aannemingsbedrijf werkt nu praktisch volledig zelfstandig naast de andere bedrijven en heeft geen praktische binding meer met de overige bedrijven.

Momenteel bestaat het aannemingsbedrijf uit een goed geoutilleerde, technische en organisatorische eenheid waarin het goed werken is. Het bedrijf heeft de beschikking over een uitgebreid scala van bedrijfsmiddelen, voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden en projecten in de infra, groen en sport. Daarnaast beschikt het bedrijf over een modern en perfect onderhouden wagenpark. Het bedrijf wordt vanaf 1 januari 2021 geleidt door de derde generatie Van der Meer waarbij Joris en Rob de directie voeren, volledig gesteund door een team van medewerkers waar wij ons petje voor afnemen. 

Meer weten over Van der Meer?