Vacatures

Saftlevenstraat & Ochterveltstraat

Ready, Set, Go!

 

In opdracht van de gemeente Rotterdam zal Aannemingsbedrijf van der Meer zowel onder als boven de grond in de Saftleven- en Ochterveltstraat het komende jaar flinke werkzaamheden verrichten.
Beide straten krijgen komend jaar namelijk een flinke opknapbeurt.
Het project begint met het vervangen van gas- en waterleidingen. In beide straten komen niet alleen nieuwe leidingen te liggen, ook de riolering wordt vervangen. Daarnaast komt er meer groen en een nieuwe bestrating. De rijweg wordt iets smaller. Het voetpad aan één kant van de Saftlevenstraat wordt juist breder.
 
Wensen bewoners  
De gemeente Rotterdam is dit project zo’n anderhalf jaar geleden begonnen. In augustus 2020 heeft ze bewoners en ondernemers geïnformeerd over haar plannen (het voorlopig ontwerp). Zij konden daarover hun mening geven, net als de gebiedscommissie. De gemeente Rotterdam heeft daarna alle wensen en ideeën beoordeeld en waar mogelijk in het definitieve (inrichtings)plan gezet. In het inrichtingsplan staat hoe de straten eruit komen te zien na de onderhoudswerkzaamheden. 
 
Parkeren
De meerderheid van de bewoners vindt de parkeerdruk in beide straten (en de omgeving ervan) te hoog. Daarom kunnen zij hun auto ook in de nieuwe situatie aan beide zijden van de straat blijven parkeren. Er verdwijnen wel drie parkeerplaatsen nabij de kruising Saftlevenstraat-Ochterveltstraat. Daarvoor in de plaats komt groen. Daarmee komt de gemeente Rotterdam grotendeels tegemoet aan de bewoners die zich hebben uitgesproken voor meer groen.
 
Een iets smallere rijweg
De rijweg in beide straten wordt iets smaller: van 4,50 meter nu naar 3,80 meter straks. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen, wandelaars en recreatie. In de nieuwe situatie kunnen fietsers een vrachtwagen die laadt of lost gewoon passeren. Auto’s moeten dan even wachten.
 
Breedte van het voetpad
Het voetpad in de Saftlevenstraat blijft aan de kant met de oneven straatnummers even breed als nu. (Nieuwe) bomen, afvalcontainers en fietsparkeerplaatsen blijven aan deze kant van de straat staan. De gemeente Rotterdam gaat wel het voetpad aan de andere kant van de straat (even straatnummers) iets verbreden. Zo komt er meer ruimte voor voetgangers die van het metrostation naar de Nieuwe Binnenweg lopen.
 
Zo zullen de vakmannen van Aannemingsbedrijf van der Meer zich onder andere bezighouden met het aanleggen van een nieuw riool, het aanleggen van een nieuwe bestrating en extra stukken groen. Een mooi project in Rotterdam waar we graag onze bijdrage als aannemer aan leveren. De werkzaamheden doen wij in samenwerking met VanderHelm Bedrijven.
 
Benieuwd hoe dit project zich de komende tijd gaat ontwikkelen? Houd onze website in de gaten!
 
Bron: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/saftlevenstraat/
 

Naar nieuwsoverzicht